Het verschil tussen groene en grijze energie

By 30 december 2015 Energie No Comments
Groene energie

Het verschil tussen groene en grijze energie

Tegenwoordig wordt groene energie steeds belangrijker. Steeds meer mensen stappen over op energie aanbiedingen waarin groene energie gepromoot wordt. Maar wat is het verschil met de gebruikelijke, grijze energie?

Het prijsverschil

Tussen de prijzen voor groene en grijze energie zit bijna geen verschil. Groene energie kost voor consumenten en bedrijven evenveel als voor grijze energie. Om duurzame energie op te wekken, worden wel meer kosten gemaakt.

Toch merken we dat niet in de prijs. Dat komt doordat de overheid subsidies geeft voor groene energie. Op die manier kunnen energiebedrijven hun prijzen laag houden. Het wordt dan aantrekkelijk om op groene energie over te stappen: het is goed voor het milieu en het kost bijna niets extra.

Grijze energie

Grijze energie wordt ook wel eens niet-duurzame energie genoemd. Dat komt doordat de grondstoffen die er voor benodigd zijn, opraken. Grijze energie wordt meestal opgewekt uit gas en steenkool. Bij het produceren ervan komen broeikasgassen vrij. Deze gassen zijn schadelijk voor het milieu.

Een andere manier om grijze energie te produceren, is aan de hand van kernenergie. Dat is slecht voor het milieu omdat er schadelijke energie ontstaat bij de productie ervan.

Groene energie

Groene energie komt uit duurzame energiebronnen. Daarbij valt te denken aan windenergie, zonne-energie, waterkracht, biomassa en aardwarmte. Duurzame energie is zo belangrijk omdat het nooit opraakt en de aarde minder vervuilt. Bij de productie er van is er namelijk geen of geringe uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen.

Zonne-energie

Bij zonne-energie wordt water verwarmd met behulp van zonnecollectoren, of wordt zonlicht omgezet in stroom met behulp van zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen worden geplaatst op daken van huizen en bedrijven. Daarna worden ze aangesloten op het elektriciteitsnet.

Het gebruik van zonne-energie kan ook geld opleveren. Wie meer energie opwekt dan verbruikt, kan de zonnestroom terugleveren aan de energiemaatschappij. Daarvoor ontvangt de eigenaar van de zonnepanelen dan een zogenaamde terugleververgoeding.

Groene energie

Windenergie

Bij windenergie halen windturbines energie uit windkracht. Op windmolens zitten rotorbladen die ronddraaien als het wind. Door de beweging van de bladen komt er energie vrij. Die energie wordt opgeslagen en gebruikt voor elektrische apparaten.

Waterkracht

Waterkracht is energie, opgewekt uit stromend water. Dat gebeurt in 4 Nederlandse waterkrachtcentrales. In Nederland wordt slechts een paar procent van de totale hoeveelheid groene stroom opgewekt door waterkracht.

Biomassa

De helft van de Nederlandse duurzame energie komt voort uit biomassa. Het ontstaat door plantaardig materiaal te verbranden. Biomassa kan bestaan uit resten afvalhout, gft-afval en snoeiafval. Er komen vervuilende stoffen bij vrij, maar het raakt nooit op. Daarom is het toch een vorm van groene energie.

Aardwarmte

Magma en lava is er altijd. Het wordt gecombineerd met water, dat honderden meters de aarde wordt ingepompt. Daarna wordt het water teruggepompt naar de oppervlakte. Er worden wereldwijd ongeveer 10 miljoen huishoudens van voorzien. De kosten ervan zijn erg hoog.

Echte groene energie

Het verschil tussen groene en grijze energie zit dus in de manier van opwekken. Daarom moeten we ook oppassen voor ‘vergroende energie’. Dat is energie die op een vervuilende manier wordt opgewekt, maar wordt gepresenteerd als groene energie. Dat doen energieaanbieders met zogeheten ‘groencertificaten’.

Deze groencertificaten komen vaak uit Noorwegen, waar ze een overschot aan groene energie hebben. Het is goedkoper dan zelf energie opwekken, maar het blijft grijze energie.