De energierekening: dit is de opbouw

By 29 december 2015 Energie No Comments
energierekening

De energierekening: dit is de opbouw

Iedere maand, ieder kwartaal of ieder jaar valt de energierekening op de deurmat. De meeste mensen betalen deze trouw, maar begrijpen vaak weinig van de rekening. De energierekening is niet alleen gebaseerd op het energieverbruik, maar kent drie andere onderdelen: de levering, het netbeheer en overheidsheffingen. Die bestaan weer uit andere kostenposten.

De levering

Gemiddeld beslaan de leveringskosten ongeveer 44 procent van de energierekening. Hierbij betaalt de klant van het energiebedrijf voor het leveren van elektriciteit en gas. De tarieven kunnen door het jaar heen veranderen. Dat geldt niet voor klanten die een vaste prijs hebben afgesproken. Het bedrag dat betaald moet worden voor de levering van gas en elektriciteit verschilt daarom sterk per afnemer.

Het transport

Om gas en stroom bij de huishoudens te leveren, moet gebruik worden gemaakt van het energienet. De netbeheerders zijn de eigenaren van het energienet. Klanten van energiebedrijven betalen dit via de energierekening. De kosten hiervoor staan onder het kopje ‘Netbeheerkosten’. Om het netwerk te kunnen blijven onderhouden, rekent de netbeheerder ook het capaciteitstarief en vastrecht. Het is een vast bedrag dat per netbeheerder verschilt. Op die manier blijft het energienet veilig en betrouwbaar.

In voorgaande jaren ontving men twee rekeningen: één van de netbeheerder en één van de energieleverancier. Sinds 1 augustus 2013 is dat veranderd. Energiegebruikers ontvangen nu nog maar één gecombineerde rekening. Hoe hoog de transportkosten zijn, bepaalt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Huur van de meter

De gas- en elektriciteitsmeters zijn verplicht, maar niet te koop. Deze moeten gehuurd worden bij de netbeheerder. De klant mag niet kiezen bij wie hij of zij de meter huurt. Dat bepaalt de overheid, net als hoeveel het kost om de meters te huren.

energierekeningEnergiebelasting

Omdat energie het milieu belast, moeten alle huishoudens energiebelasting betalen. De overheid wil Nederlanders zo bewuster maken van hun verbruik. Met als gevolg dat het milieu ontziet wordt. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door de energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Daarom staat de energiebelasting ook op de energierekening.

Per elektriciteitsaansluiting geldt een korting op de energiebelasting. Dit noemen we de ‘Heffingskorting’. De hoogte van deze korting wordt ieder jaar vastgesteld en verrekend in de energierekening. Vanaf 2015 heet deze post ‘Vermindering energiebelasting’.

Opslag Duurzame Energie

Sinds 2013 betalen huishoudens ook de heffing ‘Opslag Duurzame Energie’. Met deze belasting wil de overheid het investeren in duurzame energie stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kilowattuur voor al het stroomverbruik en per kubieke meter voor alle gasproducten.

Belasting toegevoegde waarde (btw)

Over het hele pakket aan kostenposten betaalt de klant van het energiebedrijf belasting toegevoegde waarde (btw). Deze 21 procent gaat dus over de levering, transport, de huur van een meter en de energiebelasting. Dit is het geval sinds 1 oktober 2012. Voor de tijd bedroeg de btw over energieproducten nog 19 procent.