Privacy & Cookies

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

DealDirect.nl is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik van deze website te respecteren. In dit privacy beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

DealDirect.nl verzamelt enkel persoonlijke gegevens (zoals voornaam, familienaam, adres en e-mail) als u deze gegevens persoonlijk toezendt. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren. Af en toe zullen wij u – uiteraard met uw toestemming – commerciële boodschappen sturen in verband met kortingen en nieuwe producten. U zult bij het verzamelen van uw persoonsgegevens steeds de mogelijkheid krijgen om aan te geven of u deze commerciële boodschappen wel of niet op prijs stelt.

Personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

Uw persoonsgegevens die u via de formulieren verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van DealDirect.nl. Voor het uitoefenen van sommige taken doet DealDirect.nl een beroep op bepaalde bedrijven (bijvoorbeeld technisch onderhoud van onze websites, bijstand bij promotionele campagnes enz.). Deze bedrijven krijgen alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. DealDirect.nl zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verzenden of openbaren aan derden. DealDirect.nl behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer de wet dit vereist, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken in te willigen, of om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een zaak die de openbare orde aanbelangt.

Verwijderen of wijzigen van gegevens

Wilt u uw gegevens inkijken of wijzigen? Of wilt u dat DealDirect.nl uw gegevens verwijdert uit zijn systeem? Dien dan een schriftelijk verzoek in per post of e-mail. U kunt hetzelfde doen als u geen prijs meer stelt op de commerciële uitingen van DealDirect.nl. Het is niet mogelijk om de tenaamstelling op een factuur aan te passen.

Cookies

Wij willen u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruikt DealDirect.nl cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.